ד"ר אוקסנה גרשנוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לפני ואחרי

 
 
תיקון צורת שפתיים
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 

 
טיפול באקנה
 
 
 
 

До

 
 
 

после

 
 
 
 
 
 
 
 

До

 
 
 

после

 
 
 
 
 
 
 

 
מילוי קמטים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 

 
טיפול בוטוקס
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 

 
טיפול טיקסל
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי

 
 
 
 
 
 
 
 

לפני

 
 
 

אחרי